Ochrana osobních údajů

Pro lidi

Zadávání vašich údajú probíhá vždy na zabezpečené stránce, tyto údaje jsou tedy po cestě z formuláře šifrovány a ihned jak k nám dorazí, uložíme si je v zašifrované podobě aby k nim nikdo cizí nemohl. Vaše údaje nepředáme nikomu třetímu, použijeme jen pro vytvoření nabídky pro Vás a jakmile vám uděláme nabídku, ihned je odstraníme z naší databáze.
Lépe to prostě nejde :-)

Právní vyjádření

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdejších předpisů, výše uvedená kontaktní osoba odesláním tohoto formuláře souhlasí se zpracováním osobních údajů zde uvedených, za účelem vytvoření nabídky kurzu plavání kojenců a batolat, a to po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.