Novinky a aktuality

Cvičení kojenců a cvičení rodičů s dětmi.

Místo: Rodinné centrum Amálka Praha 9

Cvičení nabízí rozvoj psychomotorických dovedností dětí, osvojení správné manipulace kojenců, posilování, rozvoj jemné motoriky